FUNCIONES QUE RETORNAR UN VALOR .


REGRESAR | REINTENTAR